Karen Elise Jensens Fond
Forside Uddelingsstrategi Ansøgning om projektstøtte Bevillinger Historie Programmer Bestyrelse Kontakt

Velkommen til Karen Elise Jensens Fond

Fonden er stiftet i 1986 af Karen Elise Jensen til minde om hendes datter og som en gestus til lægevidenskaben.

Karen Elise Jensens Fond yder økonomisk støtte til lægevidenskaben ved at støtte forskning i forebyggelse, diagnostik og behandling af sygdomme.
Fonden har tre hovedområder:

 • Maligne blodsygdomme
 • Nyresygdomme
 • Hjertesygdomme

Internationale sundhedsprogrammer er også et vigtigt indsatsområde for Fonden, der har støttet og udviklet sundhedsprogrammer i Peru, Grønland og Rwanda, og senest et børnevaccinationsprogram i Guinea-Bissau.

I 2018 støtter Karen Elise Jensens Fond udelukkende projekter inden for nyresygdomme

Som ved tidligere uddelinger vil der afsættes midler til projekter omhandlende forebyggelse, diagnostik og behandling. Fonden ønsker dog ikke ansøgninger, der alene omhandler problemstillinger vedrørende diabetisk nefropati. Der ønskes i stedet ansøgninger vedrørende projekter, der omhandler udforskning af mekanismer bag svigt af funktionen i nyrer med henblik på fremtidig behandling, f.eks:

 • Eksperimentelle og kliniske studier med henblik på

  • at afklare patofysiologi og potentielle biomarkører, herunder visualiseringsteknikker, som kan føre til mere effektiv behandling med færre bivirkninger ved akut og kronisk nyresvigt,

  • at forbedre udkommet efter nyretransplantation, herunder overlevelse og forebyggelse af komplikationer som infektioner og cancer,

  • optimering af blodtrykskontrol igennem en øget forståelse af patofysiologi og den individuelle intervention hos patienten.

 • Studier, der omhandler forbedring af støtte til sårbare patienter med nyresvigt, herunder avancerede plejeplaner og samarbejde med den primære sundhedstjeneste, samt

 • Befolkningsundersøgelser, der afdækker risikofaktorer for udvikling af nyresygdomme.

Vi ønsker at støtte projekter der er nytænkende, hvor Danmark allerede er på forkant og har komparative fordele med hensyn til forskningsinfrastruktur, f.eks. registerdata, sammenlignet med andre lande. Vi ønsker tillige at støtte projekter, der løser en faglig problemstilling på en ny måde.

I henhold til fondens uddelingsstrategi vil der blive uddelt få, men større bevillinger. Derfor skal ansøgninger vedrøre et stort, samlet projekt, der beløber sig til min. 3 mio. kr. Ansøgninger på under 3 mio. kr. vil ikke komme i betragtning. Projekter kan være flerårige.

Der kan søges til lønmidler til VIP og TAP. Derudover kan der søges midler til apparatur.
I vurderingen af ansøgningerne vil der blive lagt vægt på projektets gennemførlighed og den kliniske og/eller samfundsmæssige relevans. Projekter med tværfagligt indhold og samarbejdsprojekter mellem flere centre i Danmark (evt. også med nordisk eller bredere internationalt netværk) vil alt andet lige foretrækkes.

Fonden yder fortrinsvis støtte til projekter, der udgår fra eller er i samarbejde med sundhedsvidenskabelige institutioner i Jylland og på Fyn.

Ansøgningsskema kan hentes her på hjemmesiden, hvor der tillige fremgår krav og specifikationer til ansøgningen.

Ansøgningsfristen er 3. april 2018.

 
Karen Elise Jensens Fond - Kampmannsgade 1 - 1604 København V - www.kejfond.dk