Karen Elise Jensens Fond
Forside Uddelingsstrategi Ansøgning om projektstøtte Bevillinger Historie Programmer Bestyrelse Kontakt

Velkommen til Karen Elise Jensens Fond

Velkommen til hjemmesiden for Karen Elise Jensens Fond, som er en sundhedsfond med fokus på lægevidenskabelig forskning og forebyggelse med prioritet inden for cancer og maligne blodsygdomme.

Fonden er stiftet i 1986 af Karen Elise Jensen til minde om hendes datter og som en gestus til lægevidenskaben.

Karen Elise Jensens Fond yder støtte til forskning inden for lægevidenskaben samt støtte til undersøgelse, behandling og forebyggelse af sygdomme, især projekter med forskning inden for områderne maligne blodsygdomme og nyre- og hjertesygdomme.

Fonden har herunder støttet og udviklet sundhedsprogrammer i Peru, Grønland og Rwanda.

I 2017 støtter Karen Elise Jensens Fond udelukkende projekter inden for maligne blodsygdomme.

Som ved tidligere uddelinger vil der afsættes midler til projekter omhandlende forebyggelse, diagnostik og behandling.

Fonden lægger vægt på projekter, der:

  • Øger vores viden om forebyggelige risikofaktorer for maligne blodsygdomme.
  • Identificerer prædiktive biomarkører og patient-specifikke risikoprofiler.
  • Iværksætter biomarkørdrevne og/eller risikotilpassede kliniske behandlingsprotokoller.
  • Adresserer inddragelse af/inddrager patientgrupper med dårlig forventet overlevelse ud fra de eksisterende behandlingstilbud (’standard of care’).

Vi ønsker at støtte projekter, der er nytænkende, hvor Danmark allerede er på forkant og har komparative fordele med hensyn til forskningsinfrastruktur sammenlignet med andre lande. Vi ønsker tillige at støtte projekter, der løser en faglig problemstilling på en ny måde.

I henhold til fondens uddelingsstrategi vil der blive uddelt få, men større bevillinger. Derfor skal ansøgninger vedrøre et stort, samlet projekt, der beløber sig til min. 3 mio. kr. Ansøgninger på under 3 mio. kr. vil ikke komme i betragtning. Projekter kan være flerårige.

Der kan søges til lønmidler til VIP og TAP. Derudover kan der søges midler til apparatur.
I vurderingen af ansøgningerne vil der blive lagt vægt på projektets gennemførlighed og den kliniske og/eller samfundsmæssige relevans. Projekter med tværfagligt indhold og samarbejdsprojekter mellem flere centre i Danmark (evt. også med nordisk eller bredere internationalt netværk) vil alt andet lige foretrækkes. 

Fonden yder fortrinsvis støtte til projekter, der udgår fra eller er i samarbejde med sundhedsvidenskabelige institutioner i Jylland og på Fyn.

Ansøgningsskema kan hentes her på hjemmesiden, hvor der tillige fremgår krav og specifikationer til ansøgningen.

Ansøgningsfristen er 1. april 2017.

 

 
Karen Elise Jensens Fond - Kampmannsgade 1 - 1604 København V - www.kejfond.dk