Karen Elise Jensens Fond
Forside Uddelingsstrategi Ansøgning om projektstøtte Behandling af personoplysninger Bevillinger Historie Programmer Bestyrelse Kontakt

Velkommen til Karen Elise Jensens Fond

Fonden er stiftet i 1986 af Karen Elise Jensen til minde om hendes datter og som en gestus til lægevidenskaben.

Karen Elise Jensens Fond yder økonomisk støtte til lægevidenskaben ved at støtte forskning i forebyggelse, diagnostik og behandling af sygdomme. Fonden har generelt et fokus på social ulighed.

I 2023 støtter Karen Elise Jensens Fond udelukkende forskningsprojekter inden for muskel-skelet sygdomme. Der afsættes midler til projekter, der omhandler såvel forebyggelse, diagnostik og behandling.

Forskningsfelt

Der kan søges støtte til forskningsprojekter, der:

 • Øger viden om risikofaktorer for kroniske smerter i bevægeapparatet
 • Identificerer prædiktive biomarkører og patient-specifikke risikoprofiler for kroniske smerter i bevægeapparatet
 • Identificerer nye patofysiologiske mekanismer ved kroniske smerter i bevægeapparatet
 • Afprøver nye behandlingsformer for kroniske smerter i bevægeapparatet
 • Forbedrer tværsektorielle forløb for patienter med kroniske smerter i bevægeapparatet

Kriterier

Forskningsprojekter med højt kvalitetsniveau, forskningsmæssig fornyelse og en klar formidlingsprofil støttes. I vurderingen af de indkomne ansøgninger vil der blive lagt vægt på:

 • Originalitet
 • Kvalitet og videnskabeligt indhold
 • Innovationspotentiale
 • Gennemførlighed
 • Klinisk og samfundsmæssig relevans
 • Fokus på social ulighed i sundhed

Hvem kan søge?

 • Det er fondens ambition især at støtte yngre, talentfulde forskere fra et af landets hospitaler eller universiteter. Dansk forankring er et krav. Nationalt og internationalt samarbejde ses meget gerne.
 • Vi ser positivt på projekter med tværfagligt indhold og samarbejdsprojekter mellem flere centre i Danmark (gerne med bredere internationalt netværk).
 • Vi ønsker at støtte nyskabende ideer, samt områder hvor Danmark allerede er på forkant og dermed har komparative fordele med hensyn til forskningsinfrastruktur sammenlignet med andre lande.

I henhold til fondens uddelingsstrategi vil der blive uddelt få, men relativt store bevillinger. Minimum for ansøgningens beløb er 1 mio. kr. Maksimum er 3 mio. kr. Projekter kan være flerårige.

Der kan søges til støtte til drift samt om lønmidler til VIP og TAP, samt til apparatur.

Ansøgningsskema kan hentes her på hjemmesiden, hvor der tillige fremgår krav og specifikationer til ansøgningen.

Ansøgningsfristen er 1. maj 2023.

 
Karen Elise Jensens Fond - Poul Ankers Gade 2, 2. tv. - 1271 København K - www.kejfond.dk