Karen Elise Jensens Fond
Forside Uddelingsstrategi Ansøgning om projektstøtte Behandling af personoplysninger Bevillinger Historie Programmer Bestyrelse Kontakt

Uddelingsstrategi

Fondens formål er primært at yde støtte til lægevidenskabelig forskning ved at støtte forskning i forebyggelse, diagnostik og behandling af sygdomme.

Fonden har besluttet at støtte 3-7 større projekter om året. Minimum for ansøgningens beløb er 1 mio. kr. maximum er 3 mio. kr.

Derfor sættes hvert år fokus på et område: se figuren nedenfor. Indenfor disse områder defineres en særlig problemstilling, som fonden ønsker belyst, fremmet eller løst. Fonden kan vælge at give støtte til en eller et par stykker af de modtagne ansøgninger. Støtten kan enten andrage den fulde finansiering af projektet eller være en del af en større pulje.

De seneste 5 år har fonden i snit uddelt 25 mio. kr. om året.

Ansøger definerer forskningsstrategi og -metode, og der skal argumenteres for, hvorfor det er det rigtige i forhold til den særlige problemstilling, fonden ønsker belyst.

Projekterne kan ligge inden for hvert af områderne forebyggelse, diagnostik og behandling, og fonden ser også meget gerne bredt perspektiverende og tværgående projekter. Projekterne kan med fordel tage udgangspunkt i områder, hvor Danmark eller den pågældende institution har en særlig force i forhold til andre.Karen Elise Jensens Fond - Poul Ankers Gade 2, 2. tv. - 1271 København K - www.kejfond.dk