Karen Elise Jensens Fond
Forside Uddelingsstrategi Ansøgning om projektstøtte Behandling af personoplysninger Bevillinger Historie Programmer Bestyrelse Kontakt

Behandling af personoplysninger

Karen Elise Jensens Fond er underlagt EU's persondataforordning og Databeskyttelsesloven. Datatilsynet er den centrale myndighed, der fører tilsyn med, at reglerne i persondataloven overholdes.

Hvilke oplysninger registrerer fonden og hvorfor?

Her kan du se, hvordan Karen Elise Jensens Fond registrerer og bruger de oplysninger, du som ansøger bliver bedt om at give.

Karen Elise Jensens Fond indsamler ikke af egen drift oplysninger om besøgendes profil.

Hvis ansøger selv afgiver oplysninger i en fondsansøgning, bruges de indtastede oplysninger alene i forbindelse med den ønskede ydelse.

Karen Elise Jensens Fond videregiver eller videresælger ikke persondata til tredjepart. Hvor lovgivningen kræver, at data videregives til myndighederne eller andre, kan videregivelse dog ske.

Fonden opbevarer kun personoplysninger, så længe det er nødvendigt.

Oplysninger, som ansøger selv indtaster

Ansøgning om fondsmidler:

Ved udfyldelse af ansøgningsskemaet bliver du bedt om at en række oplysninger, herunder personoplysninger (CV) på projektmedarbejdere.

De oplysninger, du bliver bedt om at indtaste, er oplysninger, der i databeskyttelseslovens forstand anses som 'almindelige personoplysninger'. Fonden modtager ikke ansøgninger, der indeholder CPR-numre eller andre oplysninger der betegnes som fortrolige eller følsomme i databeskyttelseslovens forstand.

Da fonden efter skattekontrolloven er indberetningspligtig til SKAT for alle uddelinger, den foretager, bliver ansøger bedt om at angive sin institutions CVR-nummer i ansøgningsskemaet. Karen Elise Jensens Fond opbevarer alene CVR-nummer og adresse på de ansøgende institutioner, som modtager en uddeling, og herunder også navnet på donationsmodtager.

Ansøgninger, som meddeles afslag, slettes efter endt sagsbehandling.

Ansøgninger, der indeholder personoplysninger, slettes efter regnskabsårets afslutning 5 år efter endt udbetaling.

Web

Oplysning om institutioner, som modtager en uddeling, er tilgængelige på fondens hjemmeside, herunder også navn og stilling på donationsmodtager.

Hvem bruger oplysningerne?

Alle oplysninger bruges udelukkende internt i Karen Elise Jensens Fond. Fonden administreres af Dansk Inveco ApS, og oplysninger behandles i begrænset og udelukkende relevant omfang af medarbejdere i Dansk Inveco ApS.

Ved tildeling af midler indberettes uddelingen til SKAT og som totalbeløb i anonymiseret form til Danmarks Statistik. Derudover videregiver Karen Elise Jensens Fond ikke oplysninger til tredjeparter.

Links

Karen Elise Jensens Fonds hjemmeside har ikke links til eksterne hjemmesider. Karen Elise Jensens Fond kan ikke gøres ansvarlig for indholdet af af hjemmesider, der linker til Karen Elise Jensens Fonds hjemmeside.

Indsigt og indsigelser

Ved indsendelse af ansøgning til fonden bekræfter ansøger, at han/hun er indforstået med, at personoplysninger fra denne ansøgning eller vedhæftede bilag vedrørende ansøger, gøres til genstand for behandling.

Samtykket er gældende fra datoen for indsendelse og så længe det har relevans. Det er Fondens vurdering af relevans for varighed, der her lægges til grund, så længe den er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning.

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke ved at kontakte Fonden. Hvis samtykket bliver tilbagekaldt i forbindelse med indsendelse af en ansøgning, vil ansøgningen ikke blive behandlet.

Du kan endvidere kontakte Fonden og få indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler, ligesom du kan få berigtiget eventuelle forkerte personoplysninger. Hvis du ønsker personoplysninger slettet, behandlingen af dem begrænset, at gøre indsigelse mod den eller udnytte retten til dataportabilitet, kan du kontakte fonden på mbr@rglaw.dk eller:

Karen Elise Jensens Fond
Rovsing & Gammeljord
Poul Ankers Gade 2, 2. tv.
1271 København K
Att. Anne Mette Bruun

Tlf: 53 78 31 67

 

 
Karen Elise Jensens Fond - Poul Ankers Gade 2, 2. tv. - 1271 København K - www.kejfond.dk