Karen Elise Jensens Fond
Forside Uddelingsstrategi Ansøgning om projektstøtte Behandling af personoplysninger Bevillinger Historie Programmer Bestyrelse Kontakt

Ansøgningsskema og vejledning til ansøgere

Hvem kan søge i 2023?

I 2023 støtter Karen Elise Jensens Fond udelukkende forskningsprojekter inden for muskel-skelet sygdomme. Der afsættes midler til projekter, der omhandler såvel forebyggelse, diagnostik og behandling.

Forskningsfelt

Der kan søges støtte til forskningsprojekter, der:

 • Øger viden om risikofaktorer for kroniske smerter i bevægeapparatet
 • Identificerer prædiktive biomarkører og patient-specifikke risikoprofiler for kroniske smerter i bevægeapparatet
 • Identificerer nye patofysiologiske mekanismer ved kroniske smerter i bevægeapparatet
 • Afprøver nye behandlingsformer for kroniske smerter i bevægeapparatet
 • Forbedrer tværsektorielle forløb for patienter med kroniske smerter i bevægeapparatet

Kriterier

Forskningsprojekter med højt kvalitetsniveau, forskningsmæssig fornyelse og en klar formidlingsprofil støttes. I vurderingen af de indkomne ansøgninger vil der blive lagt vægt på:

 • Originalitet
 • Kvalitet og videnskabeligt indhold
 • Innovationspotentiale
 • Gennemførlighed
 • Klinisk og samfundsmæssig relevans
 • Fokus på social ulighed i sundhed

Hvem kan søge?

 • Det er fondens ambition især at støtte yngre, talentfulde forskere fra et af landets hospitaler eller universiteter. Dansk forankring er et krav. Nationalt og internationalt samarbejde ses meget gerne.
 • Vi ser positivt på projekter med tværfagligt indhold og samarbejdsprojekter mellem flere centre i Danmark (gerne med bredere internationalt netværk).
 • Vi ønsker at støtte nyskabende ideer, samt områder hvor Danmark allerede er på forkant og dermed har komparative fordele med hensyn til forskningsinfrastruktur sammenlignet med andre lande.

I henhold til fondens uddelingsstrategi vil der blive uddelt få, men relativt store bevillinger. Minimum for ansøgningens beløb er 1 mio. kr. Maksimum er 3 mio. kr. Projekter kan være flerårige.

Der kan søges til støtte til drift samt om lønmidler til VIP og TAP, samt til apparatur.

Støtte kan ikke søges til:

 • Studerende.
 • Studierejser eller rejser til faglige kongresser.
 • Kulturelle og sociale formål, fx til kunst, kultur, teater, værdigt trængende, sport, bevægelseshæmmede, syge m.v. Der henvises til at søge støtte hos de mange andre fonde, der påtager sig sådanne projekter.
 • Generelle ansøgninger fra organisationer.

Indsendelse af ansøgningen

Ansøgningen skal sendes til:

Karen Elise Jensens Fond – mbr@rglaw.dk - med projektets titel eller ansøgers navn i emnefeltet.

Ansøgningen inkl. eventuelle bilag skal så vidt muligt sendes som et samlet dokument.

Ansøgningen skal være fonden i hænde senest den 1. maj 2023.

Behandling af ansøgningen

Svar til ansøgere kan forventes i 3. kvartal 2023. Udlodning finder sted en gang årligt i 1. kvartal over projektperioden.

Hvis bestyrelsen ønsker et møde om gennemgang af ansøgningen eller yderligere oplysninger, kontakter den selv ansøgerne derom.

Bestyrelsen kan i sin gennemgang af de indkomne ansøgninger benytte sig af rådgivning fra et udvalg.

Alene relevante ansøgninger kan forvente at modtage et svar i form af bevilling eller afslag. Der er ikke ressourcer til at besvare alle modtagne ansøgninger.Hent ansøgningsskema her
Karen Elise Jensens Fond - Poul Ankers Gade 2, 2. tv. - 1271 København K - www.kejfond.dk