Karen Elise Jensens Fond
Forside Uddelingsstrategi Ansøgning om projektstøtte Behandling af personoplysninger Bevillinger Historie Programmer Bestyrelse Kontakt

Legatuddelinger 2005/2006

Modtager
DKK
Peru-projektet: Uddannelse af kulturelle sundhedsteknikere.
(Yderligere bevilling på kr. 33.800 i 2007/2008).
2.460.000
Århus Universitetshospital, Skejby Sygehus
Udbygning af forskningsprogram vedr. leukæmibehandling
2.000.000
Aalborg Sygehus
Bl.a. indkøb af et komplet Affymetrix GeneChip Instrument samt i øvrigt til projektet Analyse af onkogenese og det cellulære hierarki ved de maligne lymfoproliferative B Celle sygdomme.
1.700.000
Skejby Sygehus
Indkøb af mikrodissektionsudstyr. "Effect of chemotherapy on ovarian function in girls and younger women treated for malignant disease".
1.150.000
Århus Universitet, Klinisk Institut
Indkøb af apparatur m.v. til De Medicinske Forskningslaboratorier.
1.000.000
Århus Sygehus
Indkøb af apparatur m.v. ved etablering af forskningsenhed vedr. lidelser i det indre øre.
1.000.000
Århus Universitetshospital, Neurokirurgisk Afdeling
Neuromodulatoriske virkningsmekanismer og behandlingsparadigmer ved neurologiske og psykiatriske sygdomme.
1.000.000
Skejby Sygehus
Videreførelse af projekt Elinimation dysfunction syndrome - udvikling af nye metoder og behandlinger.
1.000.000
Århus Universitetshospital, Klinisk Epidemiologisk Afdeling
Etablering af biologisk bank og til genetiske analyser vedr. brystkræftprojekt.
600.000
Århus Universitetshospital, Institut Human Genetik, Klinisk Genetisk Afdeling
Indkøb af 3 stk. laser PTM Fiels Upgrade og 1 Violet Laser Field Upgrade til brug for projektet om Kombination af 3D konfokal mikroskopi og Flueorescens Aktiveret Celle Sortering til beskrivelse af den epidermale stamcelle niche i normal og malign hud.
600.000
Århus Universitet, Fysiologisk Institut
Indkøb af konfokal scanner modul til projektet Dynamisk billedanalyse af subcellulære fænomener i intakt væv.
552.475
Århus Universitet, Institut for Medicinsk Biokemi
Indkøb af AKTA explorer 10 kromatografisystem til brug ved analyser i blodmangelsygdomme.
547.225
Århus Universitet, Farmakologisk Institut
Indkøb af telemetri-udstyr i forbindelse med type 2-diabetes undersøgelser.
500.000
Vand og Salt Centret
Indkøb af diverse apparatur i forb. med udvidelse af den mikroskopiske metodologi på Vand og Salt Centret.
368.000
Skejby Sygehus
Indkøb af apparatur Nanospray i forbindelse med forskningsprojektet af nyresygdomme.
325.000
Institut for Molekylær Patologi
Drift af projekt Regulation af Human Papillomavirus protein ekspression i både cancervirus og i en række nye papillomavirus forekomende i hud.
100.000

 

Legatuddelinger 2021/2022

Legatuddelinger 2020/2021

Legatuddelinger 2019/2020

Legatuddelinger 2018/2019

Legatuddelinger 2017/2018

Legatuddelinger 2016/2017

Legatuddelinger 2015/2016

Legatuddelinger 2014/2015

Legatuddelinger 2013/2014

Legatuddelinger 2012/2013

Legatuddelinger 2011/2012

Legatuddelinger 2010/2011

Legatuddelinger 2009/2010

Legatuddelinger 2008/2009

Legatuddelinger 2007/2008

Legatuddelinger 2006/2007

Legatuddelinger 2005/2006

Grønlandsprojekterne 2001-

Karen Elise Jensens Fond - Poul Ankers Gade 2, 2. tv. - 1271 København K - www.kejfond.dk