Karen Elise Jensens Fond
Forside Uddelingsstrategi Ansøgning om projektstøtte Behandling af personoplysninger Bevillinger Historie Programmer Bestyrelse Kontakt

Legatuddelinger 2007/2008

Modtager
DKK

Århus Universitetshospital, Skejby, Afd. for klinisk fysiologi og nuklearmedicin
Professor, overlæge, dr.med., Jørgen Frøkiær
Indkøb af SPECT scanner.

2.270.000
Århus Universitetshospital, Århus Sygehus
Professor, ledende overlæge, dr.med. Albert Gjedde
Udvidelse af PET-CT-skanner vedr. projektet "TrueV til Siemens Biograph Truepoint".

2.250.000
Aarhus Universitet, Institut for Medicinsk Mikrobiologi & Immunologi
Lektor, dr.med., Søren Riis Paludan
Indkøb af et konfokal mikroskop BD Pathivay 855 Bioimager til brug ved undersøgelser af virussygdomme.
1.500.000
Aalborg Sygehus, Endokrinologisk Afdeling
Professor, overlæge, dr.med., Peter Laurberg
Indkøb af Hitachi ultralydsapparatur med linær probe og elastografimodul samt videoprinter og DICON interface.
1.332.070
Aalborg Sygehus Nord, Klinisk Immunologisk Afdeling
Cand.med., seniorforsker, Søren Naaby Hansen m.fl.
Indkøb af FACSAria II flow cytometer til brug til immunologisk udredning af kræftpatienter.
1.200.000
Århus Universitetshospital, Skejby
Professor, dr.med., Lars Fugger
Projekt over 5 år: "Functional epistasis between genes conferring risk to or protection against multiple sclerosis".
1.000.000
Grønlands Hjemmestyre, Dir. for Sundhed og Familie
Befolkningsundersøgelsen 2009-2011, tema 2 Social epidemiologi.
1.000.000
Peru, pilotprojektet for uddannelse af Interkulturelle Sundhedsteknikere
Opfølgning april 2008 - december 2009.
700.000
Århus Universitetshospital, Århus Sygehus
Professor, overlæge, dr.med., Peter Hokland
Opbygning af forskningsprogram vedr. leukæmi stamceller.
646.000
Aarhus Universitet, Human Genetik
1. reservelæge, adj. lektor, ph.d., Uffe Birk Jensen
Indkøb af Laser opgradering til FACSAria samt beløb til drift af laboratoriets dyrestaldsaktivitet.
575.000
Aalborg Sygehus
Professor, overlæge, dr.med., Ole Thorlacius-Ussing
"Venøs tromboembolisme og hæmostaseforstyrrelse hos patienter med kræft i spiserør, mavesæk og bugspytkirtel".
500.000
Aalborg Sygehus, Forskningens Hus
Forskningslektor, ph.d., Liao Donghua
Analyser af spiserørets funktion hos patienter med systemisk sklerose
300.000
Aalborg Sygehus, Klinisk Epidemiologisk Afdeling
Klinisk lektor, Jens Georg Hansen
Medfinansiering vedr. en prospektiv follow-up undersøgelse over lungefunktionens udvikling.
200.000
Aalborg Sygehus, Klinisk Immunologisk Afdeling
Afd. bioanalytiker Rudi Steffensen
Forskningsprojekt om undersøgelse af genetiske markører i immunsystemet og deres betydning for overlevelsen ved lymfekræft.
200.000
Institut for Cellulær og Molekylær Medicin, Københavns Universitet
Professor Bodil Norrild
"Human papillomavirus (HPV) og expression: Betydning af små virale og cellulære RNA (miRNAs)".
100.000

 

Legatuddelinger 2021/2022

Legatuddelinger 2020/2021

Legatuddelinger 2019/2020

Legatuddelinger 2018/2019

Legatuddelinger 2017/2018

Legatuddelinger 2016/2017

Legatuddelinger 2015/2016

Legatuddelinger 2014/2015

Legatuddelinger 2013/2014

Legatuddelinger 2012/2013

Legatuddelinger 2011/2012

Legatuddelinger 2010/2011

Legatuddelinger 2009/2010

Legatuddelinger 2008/2009

Legatuddelinger 2007/2008

Legatuddelinger 2006/2007

Legatuddelinger 2005/2006

Grønlandsprojekterne 2001-

Karen Elise Jensens Fond - Poul Ankers Gade 2, 2. tv. - 1271 København K - www.kejfond.dk