Karen Elise Jensens Fond
Forside Uddelingsstrategi Ansøgning om projektstøtte Behandling af personoplysninger Bevillinger Historie Programmer Bestyrelse Kontakt

Legatuddelinger 2008/2009

Modtager
DKK
Aalborg Sygehus, Aarhus Universitetshospital, Center for
Grønlandsforskning, Endokrinologisk Forskningsenhed

v/centerleder, afd.læge Stig Andersen kr. 455.000 i 3 år eller i alt til drift og udvikling af Center for Grønlandsforskning.
1.365.000
De Medicinske Forskningslaboratorier, Klinisk Institut
v/Aarhus Universitetshospital,
Prof. overlæge, dr.med. Allan Flyvbjerg til projekt: "Betydning af calprotectin (S100A8/A9) som biomarkør for diabetisk angiopati hos type 1 diabetikere" til indkøb af udstyr til analyser AutoDelphia.
713.000

MR-Centret på Skejby Sygehus
v/overlæge Steffen Ellebæk Petersen og Won Yong Kim til opgradering af magnetisk resonans skanner til hjerte- og nyrekarundersøgelser uden brug af kontraststof.

708.000
Aarhus Universitetshospital, Hæmatologisk afd.
v/ovl., lektor, dr.med. Francesco d'Amore til projektet: "Klinisk forskning
i Maligne Lymfopro-liferative Sygdomme" til finansiering af projektets første 3 år
1.927.500
Århus Universitetshospital, Skejby, afd. for Klinisk Fysiologi
og Nuklearmedicin

v/prof., overlæge, dr.med. Jørgen Frøkiær til projekt: "Molekylær-fysiologiske undersøgelser ved eksperimentelle og kliniske tilstande karakteriseret ved ændret
urinudskillelse".
1.000.000
Institut for Medicinsk Biokemi, Aarhus Universitet
v/lektor Steen Vang Petersen til indkøb af apparatur - et massespektrometer -vedr. projekt: "Reaktive oxygenarters indflydelse på proteinaktivitet".
1.900.000
Aarhus Universitet, Molekylærbiologisk Institut
v/lektor Birgitta R. Knudsen til projekt: "Undersøgelse af risikoen for potentielt
sygdomsfremkaldende bivirkninger ved kræftbehandling med camptotheciner på det cellulære niveau (driftsudgifter)
250.000
Aalborg Universitetshospital, Klinisk Immunologisk Afdeling
v/ afd.bioanalytiker, Ph.D. Rudi Steffensen til indkøb af et apparatur (TaqMan OpenArray genotyning platform) til highthroughput genotyning
565.300
Aalborg Sygehus, Nyremedicinsk Afdeling
v/prof. Overlæge, dr. med Jeppe Hagstrup Christensen til projekt: Habtoglobin fænotype og arteriel hypertension: Fokus på kardiovaskulær risiko. Til indkøb
af apparatur og drift af projektet.
450.000
Aalborg Sygehus, Kardiovaskulært Forskningscenter
v/biostatistiker Claus Dethlefsen til projektet "Medfører rygeloven lavere
forekomst af hjertesygdomme i Danmark?" Til dækning af studenterprogrammør og dataudtræk (Sundhedsstyrelsen)
60.000
Aalborg Sygehus, Forskningens Hus
v/prof., overlæge dr.med Hans E. Johnsen, Hæmatologisk afd til dækning af løn og driftsudgifter i forbindelse med forskningsprojekt: "A new prognostic model for
acute myeloid leukemia base don flow cytometry, allows for identification of genes involved in disease progression and chemoresistence.
2.270.000
Odense Universitetshospital, afd. for Klinisk Patologi
v/1. reservelæge Bjarne winther Kristensen til indkøb af et AQUA mikroskopsystem til projekt: "Cancer stem cells in brain tumors: prognostic, predictive and therapeutic potential?"
500.000
Københavns Universitet, Biologisk Institut
v/lektor Birthe Kragelund til projekt: "Udforskning af Megalin - mennesket største
mennesket største receptor". Til dækning af løn til post.doc. krystallografi og biofysik.
250.000

Peru-projektet
Uddannelse af en kritisk gruppe af kvalificerede fagfolk som instruktører for et nyt sundhedspersonale med en interkulturel tilgang. Beløbet skal gå til I. Etape: udformelse af handlingsplan og strategi for indførelse af uddannelse samt curriculum for uddannelsen (herunder hvilke type, der er tale om, fx post-graduate).
USD 45,000

Uddannelse af kulturelle sundhedsteknikere

Til bog om projektet

300.000


99.889

35.864

 

Legatuddelinger 2021/2022

Legatuddelinger 2020/2021

Legatuddelinger 2019/2020

Legatuddelinger 2018/2019

Legatuddelinger 2017/2018

Legatuddelinger 2016/2017

Legatuddelinger 2015/2016

Legatuddelinger 2014/2015

Legatuddelinger 2013/2014

Legatuddelinger 2012/2013

Legatuddelinger 2011/2012

Legatuddelinger 2010/2011

Legatuddelinger 2009/2010

Legatuddelinger 2008/2009

Legatuddelinger 2007/2008

Legatuddelinger 2006/2007

Legatuddelinger 2005/2006

Grønlandsprojekterne 2001-

Karen Elise Jensens Fond - Poul Ankers Gade 2, 2. tv. - 1271 København K - www.kejfond.dk