Karen Elise Jensens Fond
Forside Uddelingsstrategi Ansøgning om projektstøtte Behandling af personoplysninger Bevillinger Historie Programmer Bestyrelse Kontakt

Legatuddelinger 2011/2012

Modtager
DKK

Restfinansiering ved udskiftning af højfeltssystem ved MR-Centret, Aarhus Universitetshospital, Skejby.
Til indsatsområdet: Gendannelse af væv og vævsfunktion v/professor Hans Stødkilde-Jørgensen.

2.500.000
Aarhus Universitet, Institut for Biomedicin.
Støtte til udvikling af special-designede genetisk modificerede grise til modellering af human aterosklerose ved brug af "Transcriptional Activator-like Effector Nucleases" v/MSc, ph.d. Charlotte Brandt Sørensen.

650.000

Aarhus Universitet, Det naturvidenskabelige Fakultet.
Støtte til projekt "Probing cancer from sigle cell. Building an integrated system to study enzymatic activity quantitatively and dynamically at a single-cell level" v/ass. professor, ph.d. Megan Yi-Ping Ho.

195.000
Aarhus Universitet, Institut for Folkesundhed.
Støtte til projekt vedr. forskningsbaseret kapacitetsopbygning af Rwandas primære sundhedssektor v/lektor, ph.d. speciallæge Per Kallestrup.

1.000.000
Aarhus Universitet, Ortopædkirurgisk Forskning.
Støtte til Indkøb af iDXA scanner til projekt omkring knogleintegrerede (ossointegrerede) proteser til lårbensamputerede patienter v/adjunkt, ph.d., cand.med. Maiken Stilling.

995.000
Aarhus Universitetshospital, Hæmatologisk afdeling R.
Støtte til videreførelse af projekt vedr. AML - akut myeloid leukæmi. Opstart af forskningsprogram med indkøring af en række metoder oprensning af potentielle leukæmiceller og test af disse cellers relevans i PCR-uafhængige metoder v/lærestolsprofessor Peter Hokland.

1.000.000
Aarhus Universitetshospital, Klinisk Epidemiologisk Afdeling.
Støtte til projekt "Molekylære karakteristika ved savtakkede (serrate) polypper og risiko for tyk- og endetarmskræft" v/professor, overlæge, dr.med. Henrik Toft Sørensen

330.000
Aarhus Universitetshospital, Børneafdeling.
Støtte til forlængelse af forskningsprofessorat vedr. projekt "Myeloide leukæmier hos børn" v/professor, overlæge, ph.d. Henrik Hasle.

1.400.000
Aarhus Universitetshospital, Skejby, Hjertemedicinsk Afd. B.
Støtte til indkøb af et Vevo2100 VisualSonics system til visionær kardiovaskulær forskning v/professor, ph.d. Hans Erik Bøtker.

1.250.000
Aalborg Sygehus,Institut for Klinisk Medicin.
Støtte til projekt "In vivo numerisk estimering af sene strålingsskader i endetarmen (rektum). Undersøgelse af skader forårsaget af stråling af endetarmen hos patienter behandlet for prostatakræft på grundlag af MR billeder og invers numerisk analyse" v/forskningslektor, Ph.d. Donghua Liao.

334.062
Aalborg Sygehus, Forskningssekretariatet v/Hæmatologisk Afdeling.
Støtte til projekt "Identification of Darwinian subclonal evolution and expansion of resistant cells in acute myeloid leukemia" v/professor, overlæge dr. med. Hans E. Johnsen.

1.000.000
Rigshospitalet, Finsen Laboratory.
Støtte til projekt "Identifikation af mulige terapeutiske mål og stoffer til målrettet behandling af Akut Myeloid Leukæmi" v/professor, klinikchef Bo Porse.
225.000

 

Legatuddelinger 2021/2022

Legatuddelinger 2020/2021

Legatuddelinger 2019/2020

Legatuddelinger 2018/2019

Legatuddelinger 2017/2018

Legatuddelinger 2016/2017

Legatuddelinger 2015/2016

Legatuddelinger 2014/2015

Legatuddelinger 2013/2014

Legatuddelinger 2012/2013

Legatuddelinger 2011/2012

Legatuddelinger 2010/2011

Legatuddelinger 2009/2010

Legatuddelinger 2008/2009

Legatuddelinger 2007/2008

Legatuddelinger 2006/2007

Legatuddelinger 2005/2006

Grønlandsprojekterne 2001-

Karen Elise Jensens Fond - Poul Ankers Gade 2, 2. tv. - 1271 København K - www.kejfond.dk