Karen Elise Jensens Fond
Forside Uddelingsstrategi Ansøgning om projektstøtte Behandling af personoplysninger Bevillinger Historie Programmer Bestyrelse Kontakt

Legatuddelinger 2012/2013

Modtager
DKK

Institut for Biomedicin
Professor, dr. med. Søren Riis Paludan. Aktivering af det innate immunrespons under virusinfektioner - implikationer for bekæmpelse af infektioner, cancer og autoimmune sygdomme.

1.683.813
Øre-næse-halskirurgisk afd. H, Aarhus Universitetshospital
Adjunkt, læge, ph.d. Christer Swan Andreassen. Auditiv funktion, histologiske forandringer og neurale biomarkører hos nyfødte grise udsat for perinatal hypoksi.

500.000

Perinatal Forskningsenhed, Aarhus Universitetshospital
v/1. reservelæge ph.d. Kasper Kyng. Diagnosis and treatment of brain injury in newborns.

167.200
INANO, Aarhus Universitet
Ass. Professor Dr. Birgitte Stadler. Bio-Microfluidics as a tool to address biomedical challenges.

158.261
Nyremedicinsk afd. C, Aarhus Universitetshospital
v/Afdelingslæge, ph.d. My Svensson. ACToR Study - Angiographic CT of Renal bone and vascular disease.

594.000
Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitetshospital
Lektor, ph.d. Rikke Nørregaard. Frie radikaler - ven eller fjende? Molekylære mekanismer involveret i reguleringen af oxidativ stress i komplekse nyresygdomme.

1.000.000
Hæmatologisk afd. R, Aarhus Universitetshospital
Professor, overlæge, dr. med. Francesco d'Amore. Fortsat forskningsprogram: Klinisk forskning i maligne lympoproliferative sygdomme.

1.285.000
Institut for Molekylær Biologi og Genetik, Aarhus Universitet
Lektor, ph.d. Birgitta R. Knudsen. Undersøgelse af de cellulære og molekylære årsager til kemoresistens i kolorektal cancer.

480.000
Urinvejkirurgisk afd. K, Aarhus Universitetshospital
Overlæge, dr. med. Jørgen Bjerggaard Jensen. Bestemmelse af kirurgisk stress og rekonvalescensperiode ved åben og robot-assisteret cystektomi pga. blærecancer.

558.000
Nyremedicinsk afdeling, Aarhus Universitetshospital
Afdelingslæge, dr. med. Niels Henrik Buus. Betydning af renal og perifer vaskulær modstand for progression af kronisk nyreinsufficiens (RenVas studiet).

500.000
Medicinsk Forskningslaboratorium, Aarhus Universitetshospital
Cand.scient. ph.d. Mette Bjerre. Kan proteinerne N-terminalt IGFBP-4 og PAPP-A anvendes til at identificere personer med øget risiko for at udvikle ny hjertekarsygdom eller komplikationer i en allerede bestående hjertekarsygdom?

766.000
Institut for Retsmedicin, Aarhus Universitet
Professor, afdelingsleder Mogens Johannsen. Core facility for untargeted metabolomics - A tool for unraveling human metabolism.

990.000
Kardiologisk afd. B, Aarhus Universitetshospital
Overlæge, ph.d., dr. med. Henrik Wiggers. Myocardial oxidative metabolism and efficiency in patients with aortic stenosis - a causative role in the heart failure process, a target for intervention?

679.140
Institut for Biomedicin, Aarhus Universitet
Ph.d. adjunkt Elise Røge Hedegaard. Mekanismer bag perkonditionerings beskyttende effekt ved blodprop i hjertet.

195.000
Klinisk Epidemiologisk Afd., Aarhus Universitetshospital
Professor, overlæge, dr.med. Henrik Toft Sørensen. Hæmatologiske kræftsygdomme. Risiko for tromboembolisme og infektioner.

1.000.000
Hjertemedicinsk afd. B-forskning, Aarhus Universitetshospital
Lektor, ph.d. Jacob Fog Bentzon. Apolipoprotein E knockout minigrise: karakterisering af en ny model for human aterosklerose.

395.000
MR-Centret, Health, Aarhus Universitetshospital
Professor, dr.med. Hans Stødkilde-Jørgensen. Hyperpolariseret Magnetisk Resonans.

3.900.000
Institut for Molekylær Biologi og Genetik, Aarhus Universitet
Professor, overlæge, ph.d. Ulla Breth Knudsen. Langtidsopfølgning på kvinder med tidligere præeklampsi (svangerskabsforgiftning).

250.000
Aarhus Universitet
MSc., ph.d. Jannik Ejnar Jakobsen. Kontrolleret bi-allele knockout af tumorsuppressorgenerne p53 og PTEN i ønskede væv fra en Mastergris.

368.000
Hjerte-Lunge-Karkirurgisk Afd., Aarhus Universitetshospital
Overlæge, dr.med. Sten Lyager Nielsen. Mitral annuloplastik ring med variabel fleksibilitet: Betydning for remodellering af annulus samt spændingsfordelingen i fligene.

200.000
Department of Experimental Clinical Oncology, Aarhus Universitetshospital
Professor Michael R. Horsmann. Purchase of a new radiation machine for pre-clinical studies at the Department of Experimental Clinical Oncology.

1.148.000
Børneafdelingen, Aarhus Universitetshospital
Professor, overlæge Henrik Hasle. Myeloide leukæmier hos børn. Forlængelse af 5-årigt forskningsprofessorat til at styrke leukæmi forskningen.

1.285.000
Mech-Sense. Medicinsk gastroenterologisk afd., Aalborg Universitetshospital
Professor, overlæge, dr. med. Asbjørn Mohr Drewes. Unravelling the Mechanisms of Analgesics.

2.000.000
Hæmatologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital
Professor, overlæge, dr.med. Hans E. Johnsen. Darwinian subclonal evolution and selection of resitant cells in acute myeloid leukemia.

1.000.000
Institut for Molekylær Medicin, Syddansk Universitet
Professor, Dr. Med Uffe Holmskov. FIBCD1's rolle ved regulering af allergi og tarm inflammation. Støtte til indkøb af Nano Temper Monolith NT 115 apparat.

702.000
Institute for Clinical Medicine, Aalborg Universitetshospital
Professor, Ph.d. Jingbo Zhao. Tillægsbevilling. Støtte til fortsættelse af projekt "Interdisciplinary studies of the sphincters and narrowing regions in the human body in health and disease".

900.000
Grønlands Selvstyre. Departmentet for Sundhed og Infrastruktur
Dept.chef Ann Birkekær Kjeldsen.Afsat donation til støtte for sundhedsplejen til at forbedre forholdene for børn.".

450.000
Børneafdelingen, Aarhus Universitetshospital. Dr.med Søren Rittig Undersøgelse af effekten af forbedrede toiletforhold og toiletvaner på forekomsten af blære- og tarmforstyrrelser hos danske skolebørn.

450.000

Legatuddelinger 2021/2022

Legatuddelinger 2020/2021

Legatuddelinger 2019/2020

Legatuddelinger 2018/2019

Legatuddelinger 2017/2018

Legatuddelinger 2016/2017

Legatuddelinger 2015/2016

Legatuddelinger 2014/2015

Legatuddelinger 2013/2014

Legatuddelinger 2012/2013

Legatuddelinger 2011/2012

Legatuddelinger 2010/2011

Legatuddelinger 2009/2010

Legatuddelinger 2008/2009

Legatuddelinger 2007/2008

Legatuddelinger 2006/2007

Legatuddelinger 2005/2006

Grønlandsprojekterne 2001-

Karen Elise Jensens Fond - Poul Ankers Gade 2, 2. tv. - 1271 København K - www.kejfond.dk