Karen Elise Jensens Fond
Forside Uddelingsstrategi Ansøgning om projektstøtte Behandling af personoplysninger Bevillinger Historie Programmer Bestyrelse Kontakt

Legatuddelinger 2015/2016

Modtager
DKK

DEFACTUM - Social, sundhed og arbejdsmarked Regionshuset Aarhus
Forsker, PhD Karina Friis. Heart skills - Health literacy in patients with chronic heart disease - a large population survey and a mixed-method intervention development research program.

3.022.000
Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital
Ass. professor, Lektor Jiong Li. Maternal Socioeconomic Status and/or Chronic Disease before Childbirth and Heart Disease in Offspring: A Nordic cohort study of 9.2 mill. mother-child pairs.

3.514.141
Hjerte-lungekirurgisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital
Professor, overlæge, dr.med. Vibeke Elisabeth Hjortdal. Somatiske og psykosociale langtidskomplikationer hos patienter med åbne eller lukkede medfødte skillevægs-defekter i hjertet.

3.000.000
Aalborg Universitet
Professor Christian Torp-Pedersen. Social Inequality in Heart Disease - Causes, Consequences and Preventive Actions to Lessen Differences (SESHeart).

3.000.000
Kardiologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital
Professor, overlæge, dr.med. Mogens Lytken Larsen. Barrierer for Lighed i Hjertesundhed - de væsentligste barrierer for lighed i hjertesundheden og hvorvidt bedre identifikation af sårbare patienter og socialt differentierede forebyggelses- og behandlingstilbud vil medvirke til at reducere uligheden.

3.000.000
Arbejdsmedicinsk Klinik, Herning Sygehus hospitalsenheden Vest
Professor, overlæge, PhD Johan Hviid Andersen. Betydningen af social ulighed og utryghed for udviklingen af kardiovaskulære og metaboliske risikomarkører hos unge voksne.

3.000.000
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet, Statens Institut for Folkesundhed
Professor Annette Kjær Ersbøll. Social og geografisk ulighed i hjertesygdom. Undersøgelse af risikofaktorer.

3.000.000
Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
Speciallæge, PhD Per Kallestrup. Consolidating a Primary Health Care (PHC) Research Unit Under the University of Rwanda.

930.000
Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
Speciallæge, PhD Per Kallestrup. Community- and Mhealth-Based Integrated Management of Type 2 Diabetes in Primary Healthcare in Rwanda.

1.623.800

 

Legatuddelinger 2021/2022

Legatuddelinger 2020/2021

Legatuddelinger 2019/2020

Legatuddelinger 2018/2019

Legatuddelinger 2017/2018

Legatuddelinger 2016/2017

Legatuddelinger 2015/2016

Legatuddelinger 2014/2015

Legatuddelinger 2013/2014

Legatuddelinger 2012/2013

Legatuddelinger 2011/2012

Legatuddelinger 2010/2011

Legatuddelinger 2009/2010

Legatuddelinger 2008/2009

Legatuddelinger 2007/2008

Legatuddelinger 2006/2007

Legatuddelinger 2005/2006

Grønlandsprojekterne 2001-

Karen Elise Jensens Fond - Poul Ankers Gade 2, 2. tv. - 1271 København K - www.kejfond.dk