Karen Elise Jensens Fond
Forside Uddelingsstrategi Ansøgning om projektstøtte Behandling af personoplysninger Bevillinger Historie Programmer Bestyrelse Kontakt

Legatuddelinger 2016/2017

Modtager
DKK
Aarhus Universitet, MR Centret Health
Professor, dr. med. Hans Stødkilde-Jørgensen. Monitoring therapy effects in leukemia - a new MR-scanning technology for metabolic profiling of leukemic stem cells.

5.900.000
Aarhus Universitet, Institut for folkesundhed & Statens Institut for Folkesundhed
Professor, læge, PhD Torben Sigsgaard, Syddansk Universitet & Professor Annette Kjær Ersbøll. Is early-life exposure to nitrates in drinking water causing leukemia and other childhood cancers?

3.000.000
Aarhus Universitetshospital Hæmatologisk Afd. R, Klinisk Forskningsenhed
Professor, overlæge, dr.med. Francesco d'Amore. iLymph: Et klinisk translationelt forskningsprojekt med sigte på at kombinere biomarkør-drevne og risikotilpassede behandlingsstrategier hos patienter med lymfekræft/lymfeleukæmi.

3.000.000
Center for RNA Medicin, Klinisk Institut, Aalborg Universitet
Professor, M.Sc. PhD Sakari Kauppinen. RNA-målrettet præcisionsmedicin til behandling af akut myeloid leukæmi og myelomatose.

3.290.000
Klinisk Institut, Aalborg Universitet
Professor Karen Dybkjær. Genetisk screening til identifikation af gener involveret i behandlingsresistens i maligne B-celle blodsygdomme og undersøgelse af deres prædiktive og prognostisk betydning.

3.000.000
Herlev Hospital, Biokemisk Afd.
Professor Børge Nordestgaard. Philadelphia-negative Kroniske Myeloproliferative Neoplasier.

300.000
Syddansk Universitet, OPEN, Institute of Clinical Research
Professor, overlæge Christine Stabell Benn. Can provision of early BCG vaccination to children born at home reduce early infant mortality? A randomised trial. Bandim Health project i Guinea-Bissau.

4.376.000

 

Legatuddelinger 2021/2022

Legatuddelinger 2020/2021

Legatuddelinger 2019/2020

Legatuddelinger 2018/2019

Legatuddelinger 2017/2018

Legatuddelinger 2016/2017

Legatuddelinger 2015/2016

Legatuddelinger 2014/2015

Legatuddelinger 2013/2014

Legatuddelinger 2012/2013

Legatuddelinger 2011/2012

Legatuddelinger 2010/2011

Legatuddelinger 2009/2010

Legatuddelinger 2008/2009

Legatuddelinger 2007/2008

Legatuddelinger 2006/2007

Legatuddelinger 2005/2006

Grønlandsprojekterne 2001-

Karen Elise Jensens Fond - Poul Ankers Gade 2, 2. tv. - 1271 København K - www.kejfond.dk