Karen Elise Jensens Fond
Forside Uddelingsstrategi Ansøgning om projektstøtte Behandling af personoplysninger Bevillinger Historie Programmer Bestyrelse Kontakt

Legatuddelinger 2019/2020

Modtager
DKK

Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet
Peter Hokland, professor, dr. med. Geneditering ved akut myeloid leukæmi (AML).

2.500.000

Aarhus Universitets Hospital, Blodsygdomme og Aarhus Universitet, Institut for Klinisk Medicin
Maja Ludvigsen, Lektor, MSc PhD. Identification of predictive biomarkers in hematological malignancies: unraveling biological differences as means for patient-specific risk stratification.

2.500.000

Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Aarhus Universitet, Institut for Klinisk Medicin
Henrik Toft Sørensen, Professor, overlæge, dr.med. PhD. Multimorbidity and Long-term Cardiovascular and other Outcomes of Hematological Cancer in Denmark.

1.500.000

MR-Centret, Health, Aarhus Universitet AUH Skejby.
Lotte Bonde Bertelsen, Adjunkt., MSc, PhD. Leukemic cell metabolism – unrevealing early and devastating changes associated with leukemia.

1.500.000

Blodsygdomme, Aarhus Universitetshospital.
Hans Beier Ommen, Overlæge, PhD, Funktionsleder, Blodsygdomme sengeafsnit & klinisk forskningsenhed. Prediction of relapse in acute myeloid leukaemia (AML).

1.500.000

Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet
Lene N. Nejsum, Lektor, MSc., PhD. The role of the water channel aquaporin-3 in the pathophysiological mechanisms of multiple myeloma.

1.600.000

Arbejdsmedicin, Danish Ramazzini Centre, Aarhus Universitetshospital
Professor Henrik A Kolstad. Styren Eksponering og Risiko for Maligne Blodsygdomme: SERMAB-projektet.

2.500.000

Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet, Blodsygdomme, Aarhus Universitetshospital.
Francesco d'Amore, Professor overlæge dr.med. Det Nordiske PANTHEON studie: Et biomarkør-drevet og risikotilpasset randomiseret klinisk forsøg hos nydiagnosticerede patienter med T-celle lymfekræft.

3.000.000

Aalborg Universitetshospital, Hæmatologisk Forskningsafsnit og Klinisk Kræftforskningscenter
Forskningsansvarlig overlæge, PhD Marianne Tang Severinsen. From Registries to Improved Survivorship in Haematology: - A Multidisciplinary Research Programme Bridging Epidemiology to Clinical Interventions.

2.200.000

Klinisk Institut, Aalborg Universitet
Professor Karen Dybkær. Behandlingsresistens i maligne B-celle blodsygdomme – kombination af CRISPR baseret genom editering og kliniske data til identifikation af alternative behandlingsstrategier.

3.000.000

Aalborg Universitetshospital, Klinik Hjerte-Lunge, Kardiologisk Afdeling
Sam Riahi, Professor, speciale- ansvarlig overlæge, PhD, FESC. Etablering af moderne behandling af hjertesygdomme i Kongeriget Bhutan.

1.000.000

Bandim Health Project, Klinisk Institut, Syddansk Universitet
Professor Christine Stabel Benn. Specific and non-specific effects of measles vaccine and BCG vaccine for mother and child in Africa.

2.000.000

 

Legatuddelinger 2021/2022

Legatuddelinger 2020/2021

Legatuddelinger 2019/2020

Legatuddelinger 2018/2019

Legatuddelinger 2017/2018

Legatuddelinger 2016/2017

Legatuddelinger 2015/2016

Legatuddelinger 2014/2015

Legatuddelinger 2013/2014

Legatuddelinger 2012/2013

Legatuddelinger 2011/2012

Legatuddelinger 2010/2011

Legatuddelinger 2009/2010

Legatuddelinger 2008/2009

Legatuddelinger 2007/2008

Legatuddelinger 2006/2007

Legatuddelinger 2005/2006

Grønlandsprojekterne 2001-

Karen Elise Jensens Fond - Poul Ankers Gade 2, 2. tv. - 1271 København K - www.kejfond.dk