Karen Elise Jensens Fond
Forside Uddelingsstrategi Ansøgning om projektstøtte Behandling af personoplysninger Bevillinger Historie Programmer Bestyrelse Kontakt

Forskningsbaseret kapacitetsopbygning af Rwandas primære sundhedstjeneste

Som nyt projekt besluttede Karen Elise Jensens Fond I 2012 at støtte et forskningsprojekt-samarbejde mellem Aarhus Universitet og National University of Rwanda med henblik på udvikling af det afrikanske lands primære sundhedstjeneste.

Den primære sundhedstjeneste er frontlinjen i et sundhedssystem. Det er her en syg person i første omgang henvender sig for at få hjælp. Det er i flere internationale studier vist, at en velfungerende offentlig primær sundhedstjeneste er af afgørende betydning for, om et land kan sikre omkostningseffektiv og lige adgang til sundhedsydelser for alle dets indbyggere. Dette er også fremhævet af FN og WHO, som påpeger behovet for forskning i forbedring af den primære sundhedstjeneste, med udgangspunkt i den lokale kontekst.

I Rwanda, der med næsten 12 mio. indbyggere er Afrikas tættest befolkede land, lever 75% for under 1,5$ om dagen, 1 af 13 børn overlever ikke til deres 5 års fødselsdag, og landet har blot 661 registrerede læger. Heraf arbejder de færreste ude i landområderne, hvor størstedelen af befolkningen bor.

I dette forskningsprojekt mellem Center for Global Health på Aarhus Universitet (GloHAU) og lægespecialet Family and Community Medicine (FAMCO) under National University of Rwanda er det formålet at bidrage til øget folkesundhed i Rwanda gennem styrkelse af frontlinjen af det rwandiske sundhedsvæsen. Rwanda er åbent over for internationalt samarbejde og har Rwanda et velfungerende system for indsamling af data fra lokalsamfundet om sundhedstilstanden.

Specifikt er målet at reducere antallet af hospitalshenvisninger, mødre- og børnesygeligheden på udvalgte sundhedsklinikker ved at afprøve en model, hvor rwandiske læger underviser og superviserer sundhedsarbejdere i frontlinjen. Resultaterne skal bruges i Rwanda og regionalt til at påvirke prioriteringen af sundhedstjenesten. Endvidere vil projektet opbygge kapaciteten for forskning hos FAMCO samt skabe grundlaget for et mangeårigt forskningssamarbejde.
Projektet gennemføres i samarbejde mellem danske og rwandiske sundhedsarbejdere og sundhedsforskere, herunder ph.d.-studerende, og gør brug af kompetencer fra flere forskellige sundhedsfagområder.

Til oktober kan Rwanda gratulere deres første årgang af speciallæger i almen medicin, som blandt andet gennem forskning skal bære specialet og sektoren videre. Her er de godt hjulpet af projektet og Karen Elise Jensens Fond. Herunder ses Kinigi Health Centre i Rwanda.

Projektet vil primært have tilknytning til Kabgayi Hospital. Billedet herunder viser en af hospitalets sygestuer.

Hospitalet råder endvidere over denne ambulance. Navnet på siden er på Kinyarwanda, hovedsproget i Rwanda, og betyder direkte oversat: "Tingen der bevæger sig hurtigt for at redde folk".


Grønlandsprojekterne

Peruprojektet

Rwandaprojektet

Nyhedsbreve om Rwanda-projektet

Karen Elise Jensens Fond - Poul Ankers Gade 2, 2. tv. - 1271 København K - www.kejfond.dk