Karen Elise Jensens Fond
Forside Uddelingsstrategi Ansøgning om projektstøtte Behandling af personoplysninger Bevillinger Historie Programmer Bestyrelse Kontakt

Legatuddelinger - Grønlandsprojekterne

År Modtager
DKK
1991 Støtte til indkøb af specialudstyr og etablering af øjenoperationsstue på Dr. Ingrids hospital i Nuuk.

3.234.209
1991-92 Grønlands Hjemmestyre, Sundhed og Miljø. Sundhedsprofil for Grønland 1992-95. Undersøgelse af den grønlandske befolknings sundhedstilstand og levevilkår.

4.100.000
1993-94 Grønlands Hjemmestyre, Sundhed og Miljø. Oprettelse af et forskningsprofessorat i arktisk medicin med særlig henblik på samfundsmedicin i Grønland – over 5 år.

2.500.000
1994-95 Upernavik Peqqinnissarqarfik – Støtte til udviklikng af indkvarteringsfacilitet for bygdebefolkningen i Upernavik Sundhedsdistrikt i forbindelse med befolkningens ophold i byen i anledning af fødsel, sygdom eller anden sundhedsmæssig intervention.

254.000
1997 Støtte til indkøb af udsmykning, inventar m.v. der er til gavn og glæde for patienterne. Nanortalik og Upernavik Sygehus

500.000
Scoresbysund Kommune. Støtte til indretning af aktivitetsrum til beboerne i kommunens plejehjem. 

250.000
1998 Grønlands Hjemmestyre, Direktoratet for Sundhed og Forskning. Støtte til introduktion af telemedicin - digitalt røntgensystem - på grønlandske hospitaler. 

1.662.000
Støtte til Ammassalik Kommune til indkøb af indbo, kunst e.lign. til kommunens plejehjem.

135.475
1999 Grønlands Hjemmestyre, Støtte til fortsættelse af Projekt Sundhed og Sygelighed i Grønland.

856.925
2003 Støtte til Scoresbysund Sygehus til indkøb af inventar og udstyr, der er til glæde og gavn for patienterne.

500.000
2004 Tasillaq (Ammassalik) plejehjem. Støtte til indkøb af udsmykning, inventar m.v. der er til gavn og glæde for beboerne.

250.000
2003-04 Grønlands Hjemmestyre, Direktorat for Sundhed og Forskning. Telemedicin på grønlandske hospitaler.

12.500.000
2005 Opfølgning af Sundhedsprofil for Grønland”og ”International undersøgelse af hjertekarsygdom og diabetes blandt inuit”. Befolkningsundersøgelse.

13.000.000
2007

Grønlands Hjemmestyre, Direktoratet for Sundhed, Grønland. Støtte til udvidelse af dataindsamling til befolkningsundersøgelse i Østgrønland.

1.400.000
2008 Grønlands Hjemmestyre,  Dep. for Familie og Sundhed. Fortsættelse af befolkningsundersøgelse 2005-7. Videnskabelig analyse og udarbejdelse af artikler til peer-reviewede tidsskrifter baseret på udvalgte dele af datamaterialet.

1.000.000
2009 Grønlands Selvstyre – Støtte til udsmykning af 7 institutioner for børn og unge i Tasiilaq, Ittoqqortoormiit, Nanortalilik, Alluisup Paa (Nanortaliks bygd), Nuuk, Kuummiut og Kulusuk.

500.000
2010 Grønlands Selvstyre, Departement for Sundhed til finansiering af apparatur til Dr. Ingrids Hospital, Nuuk, samt anæstesi- og monitoreringsudstyr til 12 distriktshospitaler i Grønland,

2.100.000
2011 Grønlands Selvstyre, Departement for Sundhed. Støtte til udbygning af telemedicinsystem ”Agnes”,

1.851.000
2011-12 Grønlands Selvstyre, Departement for Sundhed. Støtte til indkøb af møblement til det nye Grønlandske Patienthjem på Østerbro i København.

1.851.276
2012-13 Grønlands Selvstyre, Departement for Sundhed. Donation til støtte for sundhedsplejen til at forbedre forholdene for børn.

450.000
2013-14 Bevilling til udvidelse af Naturinstituttet, Nuuk mhp. etablering af sundhedsuddannelse i Grønland,

15.000.000

 

Legatuddelinger 2021/2022

Legatuddelinger 2020/2021

Legatuddelinger 2019/2020

Legatuddelinger 2018/2019

Legatuddelinger 2017/2018

Legatuddelinger 2016/2017

Legatuddelinger 2015/2016

Legatuddelinger 2014/2015

Legatuddelinger 2013/2014

Legatuddelinger 2012/2013

Legatuddelinger 2011/2012

Legatuddelinger 2010/2011

Legatuddelinger 2009/2010

Legatuddelinger 2008/2009

Legatuddelinger 2007/2008

Legatuddelinger 2006/2007

Legatuddelinger 2005/2006

Grønlandsprojekterne 2001-

Karen Elise Jensens Fond - Poul Ankers Gade 2, 2. tv. - 1271 København K - www.kejfond.dk