Karen Elise Jensens Fond
Forside Uddelingsstrategi Ansøgning om projektstøtte Behandling af personoplysninger Bevillinger Historie Programmer Bestyrelse Kontakt

Grønlandsprojekterne

Grønlands sundhedsvæsen og lægevidenskabelige projekter i Grønland er områder, som kan støttes af Karen Elise Jensens Fond. Efter en rejse i Grønland blev Karen Elise Jensen personligt engageret i at påpege denne opgave som et muligt indsatsområde for fonden.
Den første opgave var etablering af udstyr til øjenklinikken på sygehuset i Nuuk. Dette udstyr er stadig i brug.

Det næste projekt var etableringen af et digitalt røntgensystem, der dækkede Grønland og lettede kommunikation mellem de enkelte røntgenafdelinger på kysthospitalerne og muliggjorde billedoverførsel til større hospitaler i Danmark.

Fonden har desuden i årene 2005-2009 støttet de grønlandske befolkningsundersøgelser vedrørende sundhedstilstand og risikofaktorer under ledelse af professor Peter Bjerregård.
Center for Grønlandsforskning, Aalborg Hospital, har 2009 modtaget 3-årig bevilling til forskellige lægevidenskabelige projekter.

Befolkningsundersøgelsen handlede om den grønlandske sundhedsvaner, livsstil, helbred og selvoplevede helbred. Målet med befolkningsundersøgelserne var at indkredse og dokumentere udviklingen i sundhed, sygelighed og levevilkår i Grønland.

Undersøgelsen omfattede interview med og indsamling af helbredsdata fra 2.971 voksne personer fra 8 byer og 10 bygder. Styrken ved denne type befolkningsundersøgelser er, at der indhentes oplysninger, som man ikke kan få fra andre kilder. Den brede befolkning – og ikke kun sundhedsvæsenets patienter – kommer her til orde om dagligdagens helbredsproblemer.

Rapporten kan downloades i sin fulde form på det grønlandske sundhedsvæsens hjemmeside: www.peqqik.gl

Senest er der i 2010 bevilget udstyr til ensartet anæstesi- og monitoreringsudstyr til 12 distriktshospitaler i Grønland.


Ultralydsklinikken i Qaanaaq

Resultater af henholdsvis befolkningsundersøgelserne og projekterne under Center for Grønlandsforskning blev præsenteret ved den grønlandskmedicinske konference i 2010 i Nuuk.

Her kan du få et overblik over, hvilke projekter fonden har ydet støtte til siden 1991.

 


Godthåbsfjorden

 

 

Grønlandsprojekterne

Peruprojektet

Rwandaprojektet

Karen Elise Jensens Fond - Poul Ankers Gade 2, 2. tv. - 1271 København K - www.kejfond.dk