Karen Elise Jensens Fond
Forside Uddelingsstrategi Ansøgning om projektstøtte Behandling af personoplysninger Bevillinger Historie Programmer Bestyrelse Kontakt

Legatuddelinger 2013/2014

Modtager
DKK

Urinvejskirurgisk Afdeling Aarhus Universitetshospital
Ooverlæge, dr.med. Michael Borre. Minimal invasiv frysebehandling af nyrekræft - sammenhæng mellem nyrebevarende kirurgi og postoperativ billeddiagnostisk fremstilling.

250.000
Nyremedicinsk Afdeling C, Aarhus Universitetshospital
Professor, overlæge, dr.med. Bente Jespersen. In vivo tracking af mesenkymale stamceller i en nyretransplantationsmodel i grise.

327.000

Hjerte-Lunge- Karkirurgisk Afd. Forskningsafsnittet Aarhus Universitetshospital
Lektor, PhD Peter Johansen. Performance and characterisation of TAVI valves.

388.000
Institut for Molekylærbiologi og Genetik, Aarhus Universitet
Professor Finn Skou Pedersen. Eksperimentel undersøgelse af immunsystemets betydning ved kræftudvikling: ven eller fjende?

250.000
Institut for Biomedicin, Aarhus Universitet
Seniorforsker, PhD Claus Olesen.Strukturbestemmelse af SERCA2aCa2+-ATPase, et vigtigt target i behandlingen af hjerte insufficiens.

350.000

Aarhus Universitetshospital
Læge, PhD Asger Granfeldt. Hjernens mikrocirkulation efter hjertestop..

242.000
Nyremedicinsk Afdeling C, Aarhus Universitetshospital
Afd.læge, dr. med. PhD Niels Henrik Buus / Cecilie Nielsen. In vivo evaluering af endothelfunktion hos patienter behandlet for cancersygdom.

105.000
Institut for Klinisk Medicin, Neurokirurgisk Afd. NK, Aarhus Universitet
Klinisk professor, dr.med. Jens Chr. Hedemann Sørensen. Ny prototypeteknologi til Dansk NeuroforskningsCenter.

437.000
iNANO, Aarhus Universitet
Ass. Professor Mingdong Dong. Diagnosing and characterization of cornea diseases by real time force spectroscopy.

530.000
Nyremedicinsk afdeling, Aarhus Universitetshospital
Afdelingslæge, dr. med. Niels Henrik Buus. Betydning af renal og perifer vaskulær modstand for progression af kronisk nyreinsufficiens (RenVas studiet).

500.000
Comparative Medicine Lab., Inst. for Klinisk Medicin, Aarhus Universitetshospital Skejby
Professor Michael Pedersen. Instrumentkøb til visionær kardiovaskulær forskning.

746.000
Nuklearmedicinsk Afd. Og PET Center, Aarhus Universitetshospital Skejby
Professor, overlæge, dr.med. Jørgen Frøkiær. Prædiktion af hjerte-, nyre og kræftsygdomme med molekylær billeddiagnostik.

400.000
Institut for Biomedicin, Aarhus Universitet
Professor, dr.med. Marianne Hokland. Detailleret karakterisering af myeloide immunmodulatoriske cellepopulationer ved opfølgning efter allogen knoglemarvstransplantation ved leukæmi med primær henblik på identifikation af en biomarkør for udvikling af GVHD.

1.425.000
Institut for Molekylærbiologi og Genetik, Aarhus Universitet
Lektor, PhD, MSc. Anders Olsen. Dynein light chain 1 regulerer cellers selvmordsprogrammer.

128.500
Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
Lektor, speciallæge Per Kallestrup. Forskningsbaseret kapacitetsopbygning af Rwandas primære sundhedstjeneste. Et kontrolleret "interrupted multiple time series" studie.

595.000
Hjertemedicinsk afd. B-forskning, Aarhus Universitetshospital
Lektor, ph.d. Jacob Fog Bentzon. Apolipoprotein E knockout minigrise: karakterisering af en ny model for human aterosklerose.

200.000
1. Kardiologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital
Professor Kim Overvad. n-3 and n-6 polyunsaturated fatty acids; interactions, genetic pathways, and risk of atrial fibrillation.

1.505.000
Hæmatologisk Afd., Aalborg Universitetshospital
1. reservelæge Tarec C. El-Galaly. Biological and clinical risk factors for CNS progression in diffuse large B-cell lymphoma in the post-rituximab era.

150.000
Hæmatologisk Afd., Aalborg Universitetshospital
Professor, MSc, PhD Martin Bøgsted. Udvikling af nye beregningsværktøjer til analyse af differentiationsafhængige kræftformer.

350.000
Hæmatologisk Afd., Aalborg Universitetshospital
Professor MSO Karen Dybkær. B-cell differentiation and molecular definition of a new favourable subtype of diffuse large B-cell lymphoma.

350.000
Center for Non-coding RNA Research, Hæmatologisk Afd., Aalborg Universitetshospital
Professor, MSc, PhD Sakari Kauppinen. The role of long non-coding RNAs in the pathogenesis of multiple myeloma.
900.000
Human Genetics, Inst. of Clinical Research, Odense Universitetshospital
Ass. Professor Mads Thomassen. Klassificering af arvelige brysttumorer i ætiologisk homogene subtyper vil føre til identificering af nye risikogener for brystkræft og oversete BRCA

500.000
OPEN, Institute of Clinical Research, Odense Universitetshospital
Professor, overlæge Christine Stabell Benn. A randomized trial of providing BCG vaccination immediately to neonates admitted to the intensive care unit in Guinea-Bissau: Effect on mortality.

585.000
Bevilget til udbygning af Naturinstituttet - Grønland

15.000.000

Legatuddelinger 2021/2022

Legatuddelinger 2020/2021

Legatuddelinger 2019/2020

Legatuddelinger 2018/2019

Legatuddelinger 2017/2018

Legatuddelinger 2016/2017

Legatuddelinger 2015/2016

Legatuddelinger 2014/2015

Legatuddelinger 2013/2014

Legatuddelinger 2012/2013

Legatuddelinger 2011/2012

Legatuddelinger 2010/2011

Legatuddelinger 2009/2010

Legatuddelinger 2008/2009

Legatuddelinger 2007/2008

Legatuddelinger 2006/2007

Legatuddelinger 2005/2006

Grønlandsprojekterne 2001-

Karen Elise Jensens Fond - Poul Ankers Gade 2, 2. tv. - 1271 København K - www.kejfond.dk